Partners

PARTNERS

Wij financieren onze werking volledig via eigen middelen en aanvullende (project)subsidies. Hieronder geven we ter info een kort alfabetisch overzicht van de belangrijkste partners die sinds 2016 met ons samenwerkten. Dat deden ze als financiële of als (inhoudelijk/logistiek) ondersteunende partner. 

CC Het Bolwerk, Vilvoorde

Cultuurlab Vlaanderen

de Taalunie

district Antwerpen

Epos vzw

Erasmus+ (Europese Commissie)

Fast Forward vzw

Instituut voor Levende talen, KU Leuven

JAC Halle-Vilvoorde

Nekka vzw

Orde van den Prince, Vilvoorde

provincie Vlaams-Brabant

Sabam for Culture

stad Antwerpen

stad Vilvoorde

vzw 'de Rand'

Zicht op Cultuur