Partners

Wij financieren onze werking volledig via eigen middelen en aanvullende (project)subsidies. Hieronder geven we ter info een kort overzicht van de belangrijkste partners die sinds 2016 met ons samenwerkten. U kunt doorklikken naar hun eigen website.