Over


'Terwijl reguliere gezelschappen alle moeite van de wereld hebben om wat kleur in de zaal te krijgen, vult 'Theater van A tot Z' moeiteloos de zitjes én het gat in de markt.'


DE STANDAARD

Vindt u het ook moeilijk om...


  • kinderen kennis te laten maken met cultuur?
  • jongeren enthousiast te maken voor theater?
  • specifieke doelgroepen, zoals anderstaligen, te bereiken?
  • bepaalde thema's bespreekbaar te maken?


Dan bent u aan het juiste adres. Bij ‘Theater van A tot Z’ gaan artistieke beleving en plezier hand in hand. We creëren theaterproducties voor een breed publiek, maar focussen ons telkens ook op één of meer bijzondere doelgroepen. 'Theater van A tot Z’ wil kinderen, jongeren én volwassenen in contact brengen met cultuur en met relevante sociaal-maatschappelijke thema’s. Wij willen hen écht raken en aan het denken zetten.


Wat maakt ons uniek?


  • drempelverlagende aanpak: wie weinig cultuurervaring heeft, zal zich toch amuseren
  • we werken aan inclusie en diversiteit
  • we bereiken zowel laag- als hooggeschoold publiek
  • we besteden extra aandacht aan het taalgebruik
  • we bieden reductietarieven voor scholen aan
  • er is gratis omkaderend lesmateriaal bij alle theaterproducties


Grote speler

 

‘Theater van A tot Z’ is een grote speler in de cultuursector: sinds 2016 brengen we per seizoen gemiddeld 200 voorstellingen. We traden op en gaven workshops in 12 landen. In 2018-2020 zijn we ook coördinator van het Europese project B.I.G. D.E.A.L., waarmee we in heel Europa initiatieven rond niet-formeel leren ondersteunen.


Artistieke context


'Theater van A tot Z' zet in op artistieke kwaliteit, maar: zónder ons publiek uit het oog te verliezen. Wat we in het hedendaagse theater al te vaak zien gebeuren: men kiest radicaal voor de kunst, en ‘vergeet’ daarbij het publiek. Wij willen onze doelgroepen betrekken bij kunst en cultuur, zelfs als ze daar weinig kaas van gegeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit het beroeps- of technisch onderwijs, of anderstalige nieuwkomers.

  

We spelen in scholen, cultuurcentra en bibliotheken. Laat ons bewijzen dat we een meerwaarde zijn, zowel voor ons publiek als voor het hedendaagse theater. Daar hebben we uw steun voor nodig: enkel als we worden uitgenodigd, kunnen we spelen. Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor u!


Peter Schoenaerts

Dagelijkse leiding